UK
Til forsiden

Sikkerhed

Sikkerhed og lovgivning omkring ammoniakanlægget.


Anlægget må kun betjenes af mandskab, som er tilstrækkeligt instrueret, og fortrolig med betjening af anlægget. Alle tanke med tilbehør (ventiler, slanger, doseringsudstyr og personligt sikkerhedsudstyr skal hvert år inden nedfældersæsonen, underkastes eftersyn af sagkyndigt firma som er ISO 9001certificeret i henhold til trykbeholder bekendtgørelsen, som kvitterer i tilsynsbogen, samt mærker slanger med bomærke og årstal for trykprøvningen.

 

Alle transportable tanke skal trykprøves og indvendigt besigtiges hvert 6. år.

 

Stationære tanke skal kun indvendig og udvendig besigtiges.

 

Læs mere på Arbejdstilsynets hjemmeside

        

Maskinfabrikken Agrodan A/S

Langdalsvej 46
8220 Brabrand

 

+45 86 26 19 99

info@agrodan.dk 

 

reservedele til:Kombi-harver, Stubharver, Grubber
Anlægget må kun betjenes af mandskab, som er tilstrækkeligt instrueret, og fortrolig med betjening af anlægget.