UK
Til forsiden

Doseringssystem

AGRODAN kørselsafhængig doseringssystem med: traktor-datamat, automatisk doseringsventil, hastighedsmåler, væskegennemstrømningsmåler, el/gas-hurtiglukker, tubinefordeler med magnetron omdrejningsvagt, kontrolmanometer.

 

Traktor-datamaten afpasser mængden af ammoniak i forhold til hastigheden, så man får den ønskede dosering. I datamaten kan der monteres printer.

Maskinfabrikken Agrodan A/S

Langdalsvej 46
8220 Brabrand

 

+45 86 26 19 99

info@agrodan.dk 

 

reservedele til:Kombi-harver, Stubharver, Grubber
Anlægget må kun betjenes af mandskab, som er tilstrækkeligt instrueret, og fortrolig med betjening af anlægget.