UK
Til forsiden

Ammoniaknedfældere

AGRODAN ammoniaknedfældere fremstilles i såvel bugseret model som liftmodel. De er robuste og med lave

vedligeholdelsesomkostninger. Der er ved konstruktionen lagt vægt på, at såvel det daglige vedligehold som den årlige klargøring skal være ukompliceret.

 

Betjeningen under nedfældningen er gjort enkel og overskuelig, blandt andet ved hjælp af el-hurtiglukker og Magnetron omdrejningsvagt. Datamat-systemet giver en nøjagtig dosering, uafhængig af hastigheden.

 

Ved hjælp af krontrolmanometret kan man hele tiden under nedfældningen aflæse doseringstrykket, som er et udtryk for den mængde ammoniak, der løber gennem systemet.

 

Den vibrerende fjedertandsharve giver den rigtige finish. Den kan indstilles både i dybde og i vinkel, og indstillingen foretages nemt ved hjælp af splitbolte. Den kan monteres i flydende stilling eller i fast dybde.

 

 

Maskinfabrikken Agrodan A/S

Langdalsvej 46
8220 Brabrand

 

+45 86 26 19 99

info@agrodan.dk 

 

reservedele til:Kombi-harver, Stubharver, Grubber
Anlægget må kun betjenes af mandskab, som er tilstrækkeligt instrueret, og fortrolig med betjening af anlægget.