UK
Til forsiden

Produktliste

Ammoniaknedfældere

 

Ammoniakudstyr

 

Monteringseksempler

 

Foruden førnævnte produkter

sælger vi også reservedele til:

 

  • AGRODAN Kombi-harver
  • AGRODAN Stubharver
  • AGRODAN Grubber

 

Vi udfører lovpligtig eftersyn af NH3-udstyr.


Hvert år: Eftersyn af NH3-sagkyndig.
Hvert 6. år: Trykprøvning og indvendig besigtigelse af transportbeholdere.

Maskinfabrikken Agrodan A/S

Langdalsvej 46
8220 Brabrand

 

+45 86 26 19 99

info@agrodan.dk 

 

reservedele til:Kombi-harver, Stubharver, Grubber
Anlægget må kun betjenes af mandskab, som er tilstrækkeligt instrueret, og fortrolig med betjening af anlægget.